Pedro Osório – O Beijo do Sol


Baseado num canto tradicional do Quénia – Faz parte do álbum “Cantos da Babilónia”

Based on a traditional chant from Kenya – Taken from the album “Chants from Babylon”